Nationalsocialism

SamhällsvetenskapStatskunskap/politikPolitiska begrepp/åskådningar → Nationalsocialism

Books

Hedin, Sven

1 bok (varav 0 läst), 369 sidor

Hitler, Adolf

2 böcker (varav 0 lästa), 726 sidor
Mein Kampf, andra delen
- Den nationalsocialistiska rörelsen
326 sidor
9789171231499

Manz, Bruno

1 bok (varav 0 läst), 287 sidor
Fångad av hakkorset
- Nazist och soldat i Tredje Riket
287 sidor
9789185873104

McDonough, Frank

1 bok (varav 0 läst), 288 sidor
Gestapo
- Sanning och myt om Tredje rikets hemliga polis
288 sidor
9789188243133

Pringle, Heather

1 bok (varav 0 läst), 479 sidor
Härskarplanen
- Himmlers jakt på det ariska ursprunget
479 sidor
9789185507306

Shirer, William L.

1 bok (varav 0 läst), 1 424 sidor
Det Tredje Rikets uppgång och fall
- Det nazistiska Tysklands historia
1 424 sidor
9137086286

Speer, Albert

2 böcker (varav 0 lästa), 825 sidor
Memoarer
- Tredje Riket inifrån
430 sidor
9100581488